Hitta oss på hitta.se

Vägbeskrivning:
Från öster eller väster, kör  E18 till Enköping, från söder kör ut på E 18 mot Stockholm.  Tag avfart mot Mora/Sala väg 70. Efter cirka 800 meter sväng höger mot Tjursåker och följ skyltarna, Café och B&B.

Från norr, sväng vänster mot Tjursåker och följ skyltarna Café och B&B. Avfarten är belägen innan informationsskyltarna för Enköping.

Du hittar Rekasta Guesthouse på höger sida efter cirka 300 meter.